Koolitused

Koolitused vee- ja joogiveeuuringut teostavatele proovivõtjatele

2021. a korraldab Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ järgmised koolitused:

 • 07.04.2021 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi
  – reoveesete
  – põhjavesi
  – pinnavesi
  – joogivesi

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus 150 EUR (koos käibemaksuga).

 • 07.04.2021 – 08.04.2021 täiendkoolitus (veebikoolitus) järgmistes valdkondades:
  – merevesi

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus 150 EUR (koos käibemaksuga).

 • Atesteerimised täiendkoolituse baasil toimuvad 09.04.2021 ja 16.04.2021.

 • 27.05.2021 (loengud) ja 03.06.2021 (praktiline õppus) väljaõppe koolitus esmakordselt atesteerimist taotlejatele järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Koolituse ajakava avaldame hiljemalt 2 nädalat enne koolitust.
  Koolituse maksumus 340 EUR (koos käibemaksuga).

 • Atesteerimine esmakordsele taotlejale toimub 04.06.2021.

  Merevee valdkonnas korraldatakse väljaõpe piisava arvu osalejate korral. Kuupäevad täpsustatakse pärast piisava arvu osalejate avalduste esitamist.

 • 25.08.2021. a täiendkoolitus järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Koolituse ajakava.
  Koolituse maksumus 150 EUR (koos käibemaksuga).

 • Atesteerimine täiendkoolituse baasil toimub 27.08.2021.

 • 25.-26.08.2021 väljaõppe koolitus esmakordselt atesteerimist taotlejatele järgmistes valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;
  – joogivesi.

  Koolituse ajakava.
  Koolituse maksumus 340 EUR (koos käibemaksuga).

 • Atesteerimise praktilise ülesande sooritamine objektil toimub vahetult peale praktilist õpet 26.08.2021. Atesteerimise kirjaliku testi sooritamine esmakordsele taotlejale toimub 02.09.2021.

  Koolitusel osalemiseks palun täita registreerimisleht ning saata see allkirjastatult vähemalt 5 tööpäeva enne koolitust e-posti teel aadressile helle.vahemets@klab.ee (Helle Vahemets, tel 611 2907). Arve esitatakse peale koolituse toimumist.

  Atesteerimisel osalemiseks palun täita atesteerimise avaldus ning saata see allkirjastatult vähemalt 5 tööpäeva enne atesteerimist e-posti teel aadressile eve.usin@klab.ee (Eve Usin, tel 611 2946).

  Atesteerimise komisjoni esimees on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Raili Kärmas (tel 626 2858, raili.karmas@envir.ee).

  Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni infoleht.